barkod

 WAX - mum əsaslı lentlər laminasiyasından, kağız etiketlərdən və karton yarlıqlarının çapı üçün istifadə olunur.

                                                             İstehsalçı
                                Zebra

 Union Cemicar   

Armor
 Sarğı                     OUT          İN/OUT   İN/OUT
 Lentin tipi (qara)       2100, 2300, 2400, 5319    UN230, UN250   AWR470, AWR500
 Lentin tipi (rəngli)    --              UN020            AWR600
 Rulonun eni            40 mm - 220 mm               sifarişlə    40 mm - 220 mm

 WAX/Resin - mum/qatran əsaslı lentlər kağız, karton və sintetik materialların çapı üçün istifadə olunur. Lentlər çapın yüksək keyfiyyətini təmin edir, həlledicilərə qarşı tam davamlı deyil.

 İstehsalçı
   Zebra  Union Cemicar  Armor
 Sarğı  OUT  İN/OUT  İN/OUT
 Lentin tipi (qara)  3200, 3400  UN130, UN150  APR5
 Lentin tipi (rəngli)  --  --  APR600
 Rulonun eni  40 mm - 220 mm  sifarişlə  40 mm - 220 mm

Resin - qatran əsaslı lentlər sintetik materiallar, laklı kağız və laminasiyalı kartonun üzərində çap üçün istifadə olunur. Çap suya, mühitə və yüksək hərarətə qarşı davamlıdır.

İstehsalçı
  Zebra    Union Chemicar    Armor   X-Foil
Sarğı  OUT        İN/OUT     İN/OUT  İN/OUT
Lentin tipi (qara)       4800,5095  UN300, UN130    AXR7,AXR8,AXR9           X-Foil
Lentin tipi (rəngli)        __           __  AXR600  X-Foi
Rulonun eni 40 mm - 220 mm      sifarişlə 40 mm - 220 mm  25 mm-150 mm    

Anbarda olan ribbonların ölçüləri

  ribbon (WAX) 33 mm х 74 m
  ribbon (WAX)  40 mm x 450 m
  ribbon (WAX)  57 mm x 74 m
  ribbon (WAX)  64 mm x 74 m
  ribbon (WAX)  110 mm x 74 m
 ribbon (WAX)  60 mm x 450 m
 ribbon (WAX)  106 mm x 450 m
 ribbon (WAX)  102 mm x 450 m
 ribbon (WAX)  110 mm x 450 m
 ribbon (Resin)  33 mm x 74 m
 ribbon (Resin)  40 mm x 450 m
ribbon (Resin)  57 mm x 74 m
ribbon (Resin)  64 mm x 74 m
ribbon (Resin)  60 mm x 450 m
ribbon (Resin)  110 mm x 450 m
ribbon (Wax/Resin)  131 mm x 450 m

 Fərqli ölçülü ribbonları sifariş etmək istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz!

Copyright © All Rights Reserved.

Top Desktop version