MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86
ANBARDA AVTOMATLAŞDIRILMIŞ UÇOTUN APARILMASI

Malların və xidmətlərin uçotu üçün ştrixkodların tətbiq olunduğu sahələr çoxdur.

• İnventarlaşdırma– anbarlarda, ofislərdə malın və əmlakın uçotunda,
• Daşınma və nəqliyyat - poçt və yüklərin göndərilməsində,
• Şəxslərin identifikasiyası - şəxsiyyət vəsiqəsi, tibbi qolbaqlar və s. şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərdə,
• Qeydiyyat sistemi - şirkətin işçilərin işə gəlməsi və getməsinin qeydiyyatında,
• İzləmədə - təchizat silsiləsində mal haqqında məlumatın, malın seriya nömrəsinin, yükün partiya nömrəsinin identifikasiyasında,
• Kitabxana - Kitabların və abunəçilərin qeydiyyatında
• Sənədlərin dövriyyəsi və məlumatın toplanması - ştrixkodların vasitəsilə məlumat kompüter bazasına tez daxil edilə bilər.

İnsanın iştirakı minimal və yaxud tamamilə olmayan sahələrdə ştrixkodlar effektiv istifadə olunur. Ştrixli kodlaşdırma texnologiyaların tətbiqi məlumatın əllə daxilində səhvlərin yol verilməməsini maksimuma çatdırır.

Ştrixli kodların istifadəsilə anbarın avtomatlaşdırılması

Anbarda ştrixli kodlaşdırma texnologiyaların tətbiq edilməsi anbar işinin effektivliyinin artırmasına imkan verir.

Ştrixli kodun köməyilə anbarda aşağıdaki məsələləri həll etmək olar:
- anbarın inventarlaşdırmasını tez və keyfiyyətli həyata keçirməsi;
- mal qalıqları haqqında operativ məlumat əldə edilməsi;
- sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə sərf olunan vaxtın azalması;
- malların qəbul edilməsində və yükləməsində anbar işçilərin işində səhvləri minimuma çatdırması.

Ştrixli kodların anbarda istifadə edilməsi üçün aşağıdakı avadanlıq lazımdır:
• anbarda uçotun aparılması üçün kompüter və ştrixkodla işləyən müvafiq proqram təminatı;
• yapışqan əsaslı etiketlərdə məlumatı çap etmək üçün printer;
• ştrixli kod skaneri;
• mobil məlumat yığımı terminalı;
• sərf olunan materiallar (rulonda etiketlər, rəngləyici lentlər-ribbon) Ştrixli kodun çap edilməsi.

Ştrixli kodun oxunması                                    Məlumatın emal edilməsi və saxlanması

                                     

Anbarın avtomatlaşdırılması üçün əsas kompleks aşağıdakı avadanlıqdan ibarət ola bilər:
1. Kompüter məlumatı skanerdən və ya MYT-dan qəbul edir, anbar proqramında emal edir, məlumatı MYT-na ötürür və ştrixkodun çapı üçün məlumatı printerə göndərir.
2. Etiket printeri məlumatı kompüterdən qəbul edir və ştrixkodlu etiketi çap edir.
3. Ştrixkodlu etiket məhsul haqqında müxtəlif məlumatı daşıyır.
4. Skaner və ya MYT məhsulu identifikasiya edir, əldə edilmiş məlumat kompüterə emal üçün göndərilir və ya ştrixkodun çapı üçün etiket printerinə birbaşa göndərilir.

Bizim mütəxəssisləri sahibkarların sifarişləri əsasında və anbarın fəaliyyət növündən asılı olaraq lazımı avadanlığın seçimində köməklik və işləmə qaydaları ilə tanış edə bilərlər.