AVTOMOBİL QOŞQULARINDA RFID - NİN ISTİFADƏSİ

Sistem, UHF RFID nişanları ilə təchiz edilmiş qoşquların yerinin asanlıqla və tez bir zamanda müəyyən edilməsinə imkan verir. Sözü gedən sistem ərazini dolanaraq RFID vasitəsilə seriya nömrələrini oxumaqla qoşquların identifikasiya nömrələrinin əl ilə sənədlərə daxil edilməsinə sərf olunan vaxta əhəmiyyətli dərəcədə qənaət edir.

Radiotezlikli identifikasiya sistemindən istifadə etməklə xüsusi materiallar və komponentlərlə yüklənmiş hər bir avtomobil qoşqusunun yeri haqqında məlumatı almaq mümkündür. Dayanacaq yerinə gələn qoşqudan, radio tezlikli nişanın identifikasiya nömrəsi oxunur və sistemə ötürülür.