NƏZARƏT ÜÇÜN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ SERVİS

Fərdi mühafizə vəsaitlərin nəzarəti

Sizin diqqətinizə müasir informasiya texnologiyaların istifadəsi ilə innovativ layihə təklif edirik.       Layihə təhlükəli işlərdə, həmçinin neft və qaz obyektlərində müxtəlif qəzaların aradan götürülməsi şəraitində çalışan işçilərin fərdi mühafizə vəsaitlərinin avtomatlaşdırılmış nəzarətinin təşkilini nəzərdə tutur.

Bu cür nəzarət aşağıdakılar üçün web-sistem nəzərdə tutur:

fərdi mühafizə vəsaitlərinin (FMV) rfid-nişanları ilə markalanması üçün;

- təhlükəli zonada çalışan əməkdaşlarda FMV olub olmamasına nəzarət üçün;

- əməkdaşın onun haqqında məlumat və ona verilmiş FMV sayının və s. məlumat daşıyan elektron           pasportunun yaradılması üçün;

- FMV istifadə müddətinə nəzarət üçün;

- şöbədə əməkdaşların və FMV olub olmaması haqqında aktual məlumatın alınması üçün;

- əməkdaşın işə başlamamışdan əvvəl bütün lazımi FMV tam şəkildə təmin olunmasına                                   avtomatlaşdırılmış nəzarət üçün.

Proqram təminatın istənilən korporativ sistemlə inteqrasiya və Sifarişçinin serverində yerləşdirmə imkanları var.