MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86


RFID NƏZARƏT SİSTEMİ

Korpus:                      Erqonomik sukeçirməyən rezinləşdirilmiş korpus

Yaddaş:                      Nəzarət nişanlarının oxunması - 15 000 əməliyyat.

Enerji qidalanma:  USB vasitəsilə saat yarıma tam doldurulur. Enerji ehtiyatı olmadan qurğunun
                                      iş müddəti 3 aya qədərdir.

PK qoşulma:               USB şnurun vasitəsilə

Ölçüləri:                      Çəkisi - 140г; 127х35х32.