MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86
"1 C" PROQRAM TƏMİNATI İLƏ TERMİNALIN SİNXRONLAŞDIRILMASI

Əsas vəsaitlərin və əmtəələrin inventarizasiyası, qalıqların çıxarılması, kompüterdə MYT və "1C" proqram təminatının sinxronlaşdırılması, məlumatların MYT-dən "1C" proqram təminatına yüklənməsi.