MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86
ETİKET MAKETİNİN VƏ DİZAYNININ HAZIRLANMASI

Etiket - istehsalçı ilə istehlakçı arasında vizual əlaqə yaradır.
Müasir dövrdə keyfiyyətli məhsul istehsal etmək kifayət deyil, onu həm də bacarıqla təqdim etmək və alıcının diqqətini çəkmək çox vacibdir. Orijinal dizayn işləmələri də elə bu məqsədə xidmət edir.

 Düzgün icra edilmiş dizayn:                                                

- diqqəti cəlb edir;
- məhsul haqqında məlumatlandırır;
- məhsulu almağa sövq edir.