MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86
HAZIR MƏLUMAT BAZASININ YARADILMASI

YEYİNTİ MƏHSULLARIN SATIŞI İLƏ MƏŞĞUL OLAN SAHİBKARLARIN DİQQƏTİNƏ!

Ticarət şəbəkələri üçün ştrixkodla markalanmış yeyinti məhsullarının hazır məlumat bazasını təqdim edirik.
Siz satılması planlaşdırılan ştrixkodla markalanmış bütün məhsulları hazır yeyinti məhsulu bazasından istifadə
edərək cəld və keyfiyyətli şəkildə yoxlaya, mövcud uçot proqramınıza daxil edə və bununla da satış prosesinin
başlamasını sürətləndirə bilərsiniz. 
Hazır yeyinti bazasından istifadə, ticarət obyektinizdə satılması nəzərdə tutulan məhsullar haqqında məlumatları
uçot proqram təminatına əllə daxil edərkən yaranan vaxt itkisini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verir.