MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86
ŞTRİXKODLAŞDIRMA ÜZRƏ TƏLİM

Ştrixkodlaşdırma texnologiyalarını, radiotezlikli identifikasiyanı istifadə etməklə avtomatik identifikasiya sistemlərin tətbiqi ilə maraqlanan yerli istehsalçıların
tədris-təlimini keçirir. Mütəxəssisləri tərəfindən nümayiş videomateriallarnan müxtəlif mövzulu təlim kursları hazırlanıb.

Tədris kurslarında müzakirə olunan mövzular:

- Dövlətlər arası standartlar və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartları avtomatik identifikasiya sahəsində;
- Məhsulların identifikasiyası üçün beynəlxalq ştrixkodların tipləri;
- Ştrixkodların qablaşmanın üzərində yerləşdirilməsi qaydaları;
- Ştrixkodların rəng çalarları;
- Ştrixkodların ölçüləri;
- Məhsulların markalanması və ştrixkodla etiketlərin çapı zamanı tipik səhvlər;
- Məhsul nömrələnməsində ştrixkodların (GTİN) və yerləşmənin GLN verilməsi  üçün GS1 qaydaları;
- Nəqliyyat zamanı logistik vahidlər. İstifadə identifikatorları;
- Məhsulun elektron kodları (EPC);
- Ticarətdə və logistikada elektron məlumat mübadiləsi (EDİ);
- Radiotezlikli identifikasiya (RFİD);

Ştrixkodlaşma üçün avadanlığın seçimi: 

- ştrixkod skanerləri;
- ştrixkod etiket printerləri;
- məlumat yığımı terminalları;
- ştrixkod çapı üçün etiketlər və rəngləyici lentlər (ribbonlar).

Təlimi keçdikdən sonra:

- Ştrixkod skanerlərin tənzimlənməsini;


- Ştrixkod tipinin seçilməsini;


- Ştrixkodların formalaşdırılmasını;


- Ştrixkod printerində etiketlərin çapını;


- Məlumat yığımı terminalları vasitəsi ilə əşyaların inventarizasiyasının aparılmasını öyrənmək olar.

 

Təlim avtomatik identifikasiya sahəsində son nailiyyətlərlə və yeni texnologiyalarla, EAN/UCC standart etiketlərin 
və ştrixkodlaşmanın perspektiv simvolikaları ilə SSCC-18 nəqliyyat bağlamanın seriya kodunun istifadə təcrübəsi ilə
tanış olmağa imkan verəcək.

Keçirilmə yeri: “GS1 Azerbaijan” Cəmiyyətinin ofisi (Bakı ş., Xaqani küç., ev 90А).
Keçirilmə vaxtı: 09.00-17.00

Təlimin müddəti – 1-3 gün (seçdiyiniz kursdan asılı olaraq).
Təlimin ödənişi müqavilə əsasında köçürmə yolu ilə həyata keçirilir.

Bir (1) adamın bir (1) günlük təliminə görə ödəniş 75 AZN təşkil edir (ƏDV daxil deyil), günorta yeməyi daxil olmaqla.
Təlimi bitirdikdən sonra keçdiyiniz kurs haqqında arayış verilir