MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86
TURİSTİK QRUPLAR ZAMANI PLASTİK QOLBAQLARIN İSTİFADƏSİ

Turist qruplarının səfər zamanı təhlükəsizliyini artırmaq üçün ştrixkod plastik qolbaq və kartların istifadəsi

Respublikamıza turist qruplarının sayının, şübhəsiz, kəskin artmasına gətirəcək. Bununla bağlı, əlbəttə ki, gələn turistlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsi ortaya çıxacaq.
Turist, ekskursiya, məktəb qruplarının səfər zamanı təhlükəsizliyini artırmaq üçün informasiya texnologiyalarının istifadəsi ilə xüsusi plastik qolbaq və kartların üzərində çap olunmuş birölçülü və ikiölçülü kodlar ilə qruplarda turistlərin identifikasiyası üçün layihəmizi təklif edirik.
Müvafiq avadanlığın olması (məlumat yığımı terminalları, printerlər və proqram təminatı) turist qruplarının təhlükəsizliyini artırmaq məsələsini effektiv həll etməyə imkan yaradacaq.