Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69
AVTOMOBİL QOŞQULARINDA RFID - NİN ISTİFADƏSİ

Sistem, UHF RFID nişanları ilə təchiz edilmiş qoşquların yerinin asanlıqla və tez bir zamanda müəyyən edilməsinə imkan verir. Sözü gedən sistem ərazini dolanaraq RFID vasitəsilə seriya nömrələrini oxumaqla qoşquların identifikasiya nömrələrinin əl ilə sənədlərə daxil edilməsinə sərf olunan vaxta əhəmiyyətli dərəcədə qənaət edir.

Radiotezlikli identifikasiya sistemindən istifadə etməklə xüsusi materiallar və komponentlərlə yüklənmiş hər bir avtomobil qoşqusunun yeri haqqında məlumatı almaq mümkündür. Dayanacaq yerinə gələn qoşqudan, radio tezlikli nişanın identifikasiya nömrəsi oxunur və sistemə ötürülür.