MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86


CITIZEN CL-S700

Çapın maksimal eni - 104 mm,
Çapın sürəti - 254 mm/s,
Çap üsulu - termo və termotransfer çap,
İnterfeys - RS-232, USB, Ehternet, WIFI,
Həlletmə qabilliyyəti - 8 nöqtə/mm (203 dpi).