MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86


CITIZEN CMP-20

Çapın maksimal eni - 48 mm,
Çapın sürəti - 80 mm/s,
Çap üsulu - termo çap,
İnterfeys - WiFi, Bluetooth, RS-232, USB,
Həlletmə qabilliyyəti - 203 dpi.

MƏHSUL VİDEOSU