RFID NƏZARƏT SİSTEMİ

Korpus:                      Erqonomik sukeçirməyən rezinləşdirilmiş korpus

Yaddaş:                      Nəzarət nişanlarının oxunması - 15 000 əməliyyat.

Enerji qidalanma:  USB vasitəsilə saat yarıma tam doldurulur. Enerji ehtiyatı olmadan qurğunun
                                      iş müddəti 3 aya qədərdir.

PK qoşulma:               USB şnurun vasitəsilə

Ölçüləri:                      Çəkisi - 140г; 127х35х32.