MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86


ZEBRA GC420T

Çapın maksimal eni - 104 mm
Çapın sürəti - 102 mm/s
Çap üsulu - termotransfer çap
İnterfeys - RS-232, USB 1.1
Həlletmə qabilliyyəti - 8 nöqtə/mm (203 dpi)