MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86


ZEBRA QL 420 Plus

Çapın maksimal eni - 48/74/104 mm,
Çapın sürəti - 76,2/102/76,2 mm/s,
Çap üsulu - termo çap,
İnterfeys - USB Həlletmə qabilliyyəti - 203 dpi