MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86


ZEBRA ZD-510HC

Çapın maksimal eni - 30,16 mm
Çapın sürəti - 51 mm/san
Çap üsulu - termo çap
Həlletmə qabilliyyəti - 12 nöqtə/mm (300 dpi)

MƏHSUL VİDEOSU