MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86


ZEBRA ZT510

Çapın maksimal eni - 104 mm,
Çapın sürəti - 305 mm/s,
Çap üsulu - termo və termotransfer çap,
Həlletmə qabilliyyəti - 8/12 nöqtə/mm (203/300 dpi).