RFID-ANBAR PROSESİNİN AVTOMATLAŞDIRILMASI SİSTEMİ

İnsan amilini aradan qaldırmaqla anbar prosesinə effektiv şəkildə necə nəzarət etmək olar?
Anbarda nizam-intizama necə nail olmaq olar?

Məhsulun sayında və yerləşdirilməsində yaranan anlaşılmazlıq məhsulun itirilməsinə gətirib çıxarır ki, nəticədə müəssisə zərər çəkir. Bu baş verməsin deyə anbarda gedən bütün proseslərə və hadisələrə nəzarət etmək lazımdır. Bəs anbar prosesini avtomatlaşdırmaq və insan amilini aradan qaldırmaq üçün nə etmək olar? "GS1 Azərbaycan" Sizə anbar proseslərinin avtomatlaşdırılmasında "İT Project RFID Server" platforması əsasında hazırlanmış RFİD sistemindən istifadə etməyi təklif edir. Məhsullar RFID oxuyucuları vasitəsi ilə 1,5 metrdən 5 metrə qədər məsafədən oxuna bilən xüsusi RFID nişanlarla markalanır. Bütün məlumatlar istənilən zaman yoxlanıla bilən qeydiyyat sisteminə ötürülür.

                                                  RFİD TEXNOLOGIYASININ ÜSTÜNLÜKLƏRİ
RFID sistemi vasitəsi ilə Siz aşağıda sadalanan proseslərə tam nəzarət etmiş olacaqsınız:
- Məhsulun qəbulundan yüklənməsinə qədər anbarda gedən proseslərin bütövlüklə nəzarətdə saxlanması;
- RFID portal qapıları vasitəsi ilə məhsulların və ya palletlərin anbardan çıxarılması və qəbul olunması;
- Sürətlə oxuna bilən nişanlar sayəsində bir neçə saniyəyə və lazım gəldikdə hər gün inventarlaşma aparma imkanı;
- Məhsulun yerləşdiyi dolaba, məhsul haqqında bütün məlumatlar daxil etməklə RFID nişan vasitəsi ilə hər an məhsulun yerləşdiyi dolabı təyin etmə və ünvanlı saxlanmanın təmin edilməsi;
- Hər hansı məhsulun istifadə müddəti bitmə tarixinin vaxtında təyin edilməsi və tədbirlərin görülməsi;
- Sifarişlərin qəbulu zamanı partiyada məhsulların iç sayının dəqiqliklə bilinməsi.

                                                                      PROQRAM TƏMINATI
"İT Project RFID Server" platforması və onun proqram paketləri Sizə istənilən RFID oxuyuculardan (stasionar və ya mobil) istifadə etməklə, bütün anbar prosesinin avtomatlaşdırılması üçün geniş əhatəli məsələləri həll etməyə imkan verir.