MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86
RFID ARXİV FONDLARINDA VƏ KİTABXANALARDA

Kitabxanalar və arxiv fondları üçün uçot sisteminin avtomatlaşdırılması  problemi çox aktualdır. Həqiqətən, oxuculara   kitabları  və digər  materialları  operativ tapıb vermək məlumatın əl ilə emalı zamanı praktiki olaraq çətindir və bu problemin nəticəsi kimi oxuculara göstərilən xidmətin kifayət qədər aşağı olmasıdır və inventarizasiyanın ləngiməsidir.

Kitabxana və arxiv fondlarının uçot sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün RFID – radiotezlikli identifikasiya texnologiyasını istifadə etməyi təklif edirik. Bütün materiallar hər bir ayrı sənədin və ya kitabın identifikasiyasına cavab verən RFID-nişanları ilə markalanır. Nişanın mobil və ya stasionar oxuyucu vasitəsilə 2-5 metr məsafədən oxunması mümkün olduğuna görə bütün məlumat dərhal kompüterə ümumi bazaya ötürülə bilir.