Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69
RFID-MADDİ VƏSAİTLƏRİN İNVENTARİZASİYASI SİSTEMİ

Məlumdur ki, müəssisənin maddi vəsaitlərinin inventarizasiyasının aparılmasına xeyli vaxt və işçi gücü sərf edilir. İnventarizasiyanın tez, rahat və maksimum dəqiqliklə aparması, səhvlərə yol vermədən, əmlak obyektləri haqqında düzgün məlumatların əldə edilməsi və bununla biznesin real dəyərinin öyrənilməsi üçün nə etmək lazımdır? Sizə əmlakın inventarizasiyası və onun hərəkətinə nəzarət etmək üçün RFID sisteminin istifadəsini təklif edirik.

RFID – radiotezlikli identifikasiyaya əsaslanır. Xüsusi nişanlar əşyaların üzərinə bərkidilir. Lakin ştrixkodlardan fərqli olaraq, onları uzaq məsafədən oxumaq, informasiyanı yenidən yazmaq və eyni zamanda bir neçə nişanı oxumaq mümkündür. RFID nişanlar icazəsiz müdaxilədən etibarlı mühafizəyə malikdirlər, mexaniki zədələrə və hətta yüksək temperatura dözümlüdürlər.  Beləliklə, ştrixkodlaşdırma daha qənaətlidir, lakin, o qədər də etibarlı deyil. RFID texnologiya isə böyük investisiyalar tələb etsə də, yüksək etibarlılığı təmin edir.

Sistemin əsas funksiyaları:
1. Əl oxuyucusunun vasitəsilə əmlakın sürətli inventarizasiyası

Misal üçün, RFID texnologiyası ilə 100-ə qədər maddi vəsait olan 25-30 kv. metrlik kiçik sahədə 1 dəqiqədən az zamanda inventarizasiya aparmaq mümkündür.
2. Maddi vəsaitlərin hərəkətinə nəzarət
Stasionar oxuyucular maddi vəsaitlərin hərəkətini izləyərək, məlumatları müəssisənin uçot sisteminə ötürürlər.
3.Maddi vəsaitlərin axtarışı
İtən əşyaları asanlıqla tapmaq mümkündür: onun kodunu mobil oxuyucuya daxil edib, sahəni yoxlayırsız. Lazımi əşya tapılanda, oxuyucu bu haqda siqnalla xəbərdar edəcək.

Hansı texnologiyanı seçməliyik: RFID yoxsa ştrixkodlaşdırma?
Ştrixkodların əsas üstünlüyü onların aşağı qiymətə olmasıdır. Lakin ştrixkodlar asan çirklənə və zədələnə bilər ki, bu da onların oxunmasını mümkünsüz edir. Həm də onların yenidən yazılma imkanı yoxdur.

RFID – radiotezlikli identifikasiyaya əsaslanır. Xüsusi nişanlar əşyaların üzərinə bərkidilir. Lakin ştrixkodlardan fərqli olaraq, onları uzaq məsafədən oxumaq, informasiyanı yenidən yazmaq və eyni zamanda bir neçə nişanı oxumaq mümkündür. RFID nişanlar icazəsiz müdaxilədən etibarlı mühafizəyə malikdirlər, mexaniki zədələrə və hətta yüksək temperatura dözümlüdürlər.

Beləliklə, ştrixkodlaşdırma daha qənaətlidir, lakin, o qədər də etibarlı deyil. RFID texnologiya isə böyük investisiyalar tələb etsə də, yüksək etibarlılığı təmin edir.

Sistemi harada və necə tətbiq etmək olar?
Sistem əsas vəsaitlərin uçotu tələb olunan istənilən sahədə tətbiq edilə bilər. Nişanları mebelin, texnikanın və digər əşyaların üzərinə vurmaq mümkündür. RFID-sistemlərin tətbiq edilməsinin iqtisadi effekti:

1. Avtomatlaşdırma vaxta və maliyyə vəsaitinə, habelə xidmət personalı üçün ayrılan xərclərə qənaət imkanı verir.
2. Kağız işinin ixtisarı səhvlərin riskinin azalmasına səbəb olur, bununla da müəssisəyə dəyə biləcək zərərin qarşısı alınır.

“Maddi vəsaitlərin inventarizasiyası” aparat proqram kompleks proyekti ilə ofisimizdə daha ətraflı tanış ola bilərsiniz.

TƏQDİMAT VİDEOSU