MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86
VGL PATRUL

Nəzarət sistemi  "VGL PATRUL"

RFID radiotezlikli identifikasiya texnologiyası mühafizə xidməti əməkdaşlarının, ərazi nəzarətçilərinin, ekspeditorların, texniki və digər səyyar personalın işinə nəzarət üçün nəzərdə tutulub.

Nəzarət sisteminin iş prinsipləri:

- baxış zamanı yoxlanılan obyektə bərkidilən RFID nəzarət nişanlarını nəzarətçi xüsusi cihaz vasitəsi ilə oxuyur;
- baxışdan sonra bütün məlumatlar cihazdan kompüterə USB kabel vasitəsilə ötürülür;
- aparılmış yoxlamalar haqqında  hesabatlar kompüterdə xüsusi proqram təminatının köməyi ilə formalaşır;
- yoxlanılan obyektdə aparılan bütün əməliyyatların dəqiq tarixi və vaxtı həmin hesabatlarda əks olunur.
RFİD texnologiyasını müxtəlif  sahələrdə istifadə etmək olar, məsələn:

- zavod və müəssisələrdə dəzgahlara, elektrik stansiyalara və sair avadanlıqlara xidmət göstərən texniki heyətə nəzarət;
- əraziləri, binaları və müxtəlif tikililəri qoruyan daxili təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarının və mühafizəçilərin işin nəzarət;
- tibb personala (xəstələrin vaxtlı-vaxtında yoxlanılması və s.) nəzarət; - kuryer xidmətləri personalına nəzarət;
- mehmanxana personalına nəzarət. Həll olunan məsələlər:
-  mühafizə və ya texniki xidmət personalının yerdəyişmələrinin qeydiyyatı;
-  ərazidə yoxlama vaxtına əməl olunmamasının  aşkarlanması;
-  patrul xidməti zamanı hərəkət marşrutunun özbaşına qısaldılmasının müəyyən edilməsi;
-  periodik texnoloji proseslərə nəzarətin təşkili.

TƏQDİMAT VİDEOSU