VGL PATRUL

Nəzarət sistemi  "VGL PATRUL"

RFID radiotezlikli identifikasiya texnologiyası mühafizə xidməti əməkdaşlarının, ərazi nəzarətçilərinin, ekspeditorların, texniki və digər səyyar personalın işinə nəzarət üçün nəzərdə tutulub.

Nəzarət sisteminin iş prinsipləri:

- baxış zamanı yoxlanılan obyektə bərkidilən RFID nəzarət nişanlarını nəzarətçi xüsusi cihaz vasitəsi ilə oxuyur;
- baxışdan sonra bütün məlumatlar cihazdan kompüterə USB kabel vasitəsilə ötürülür;
- aparılmış yoxlamalar haqqında  hesabatlar kompüterdə xüsusi proqram təminatının köməyi ilə formalaşır;
- yoxlanılan obyektdə aparılan bütün əməliyyatların dəqiq tarixi və vaxtı həmin hesabatlarda əks olunur.
RFİD texnologiyasını müxtəlif  sahələrdə istifadə etmək olar, məsələn:

- zavod və müəssisələrdə dəzgahlara, elektrik stansiyalara və sair avadanlıqlara xidmət göstərən texniki heyətə nəzarət;
- əraziləri, binaları və müxtəlif tikililəri qoruyan daxili təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarının və mühafizəçilərin işin nəzarət;
- tibb personala (xəstələrin vaxtlı-vaxtında yoxlanılması və s.) nəzarət; - kuryer xidmətləri personalına nəzarət;
- mehmanxana personalına nəzarət. Həll olunan məsələlər:
-  mühafizə və ya texniki xidmət personalının yerdəyişmələrinin qeydiyyatı;
-  ərazidə yoxlama vaxtına əməl olunmamasının  aşkarlanması;
-  patrul xidməti zamanı hərəkət marşrutunun özbaşına qısaldılmasının müəyyən edilməsi;
-  periodik texnoloji proseslərə nəzarətin təşkili.

TƏQDİMAT VİDEOSU