"1 C" PROQRAM TƏMİNATI İLƏ TERMİNALIN SİNXRONLAŞDIRILMASI

Əsas vəsaitlərin və əmtəələrin inventarizasiyası, qalıqların çıxarılması, kompüterdə MYT və "1C" proqram təminatının sinxronlaşdırılması, məlumatların MYT-dən "1C" proqram təminatına yüklənməsi.