ETİKET MAKETİNİN VƏ DİZAYNININ HAZIRLANMASI

Etiket - istehsalçı ilə istehlakçı arasında vizual əlaqə yaradır.
Müasir dövrdə keyfiyyətli məhsul istehsal etmək kifayət deyil, onu həm də bacarıqla təqdim etmək və alıcının diqqətini çəkmək çox vacibdir. Orijinal dizayn işləmələri də elə bu məqsədə xidmət edir.

 Düzgün icra edilmiş dizayn:                                                

- diqqəti cəlb edir;
- məhsul haqqında məlumatlandırır;
- məhsulu almağa sövq edir.