SSCC-18 LOGİSTİK KODUNUN TƏRTİBATI

SSCC-18 (Serial Shipping Container Code, İng.) nəqliyyat kodunun tərtibində və standart 
logistika etiketinin dizaynının hazırlanmasında öz xidmətlərimizi Sizə təklif edirik.

Daha ətraflı məlumatı 4981058 /4987405 telefon nömrələri ilə ala bilərsiniz.