MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86
SSCC-18 LOGİSTİK KODUNUN TƏRTİBATI

SSCC-18 (Serial Shipping Container Code, İng.) nəqliyyat kodunun tərtibində və standart 
logistika etiketinin dizaynının hazırlanmasında öz xidmətlərimizi Sizə təklif edirik.

Daha ətraflı məlumatı 4981058 /4987405 telefon nömrələri ilə ala bilərsiniz.