TEKİSTİL YARLIKLARI

Tikiş istehsalatında tekstilin markalanması üçün tikiş yarlıkları

Tikiş istehsalatında məhsul əksər hallarda tekstil haqqında müxtəlif məlumat daşıyan tikilmiş yarlıklarla markalanır: ştrixkod, qulluq haqqında məsləhətlər və s. Tikilmiş yarlıklar üçün lent kimi ən çox neylondan və ya satinın müxtəlif növlərindən istifadə olunur.

Tikiş yarlıklarının ölçülləri:
40mm * 50m Neylon,
60mm * 50m Neylon.