MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86


TEKİSTİL YARLIKLARI

Tikiş istehsalatında tekstilin markalanması üçün tikiş yarlıkları

Tikiş istehsalatında məhsul əksər hallarda tekstil haqqında müxtəlif məlumat daşıyan tikilmiş yarlıklarla markalanır: ştrixkod, qulluq haqqında məsləhətlər və s. Tikilmiş yarlıklar üçün lent kimi ən çox neylondan və ya satinın müxtəlif növlərindən istifadə olunur.

Tikiş yarlıklarının ölçülləri:
40mm * 50m Neylon,
60mm * 50m Neylon.